LCS en ECOLAB: een succesvolle samenwerking

Goede hygiëne en nauwkeurige reiniging zijn van groot belang. Als je actief bent in de sierteelt- en tuinbouw branche, weet je daar alles van. LCS ontzorgt als full-service reinigingsspecialist van meermalige verpakkingen en RTI’s deze klantengroep. Ecolab is wereldmarktleider op het gebied van chemie en techniek voor water, hygiëne en infectiepreventie. Zo zijn ze ook actief in de industriële wasserijen van LCS. Ecolab en LCS delen niet enkel hun expertise in complexe reinigingsvraagstukken, maar ook hun gezamenlijke duurzame visies. Ecolab is voor LCS naast leverancier van chemie ook een volwaardige samenwerkingspartner op het gebied van watermanagement, doseertechnieken en microbiologische controles voor efficiënte en kwalitatieve reinigingsvraagstukken. Samen werken ze iedere dag opnieuw aan een hoogwaardig resultaat op het gebied van reiniging en desinfectie.

Door kennis en kunde

Ecolab en LCS waren geen vreemden van elkaar. Ze stonden namelijk al eerder samen op de werkvloer bij Royal FloraHolland Aalsmeer. Het wederzijdse vertrouwen was hoog en LCS besloot over te stappen van hun voormalige chemieleverancier naar Ecolab. Dat bracht de nodige uitdagingen voor de overgangsfase met zich mee. Zo moest op relatief korte tijd een oplossing worden gevonden voor het omzetten van de doseer-installaties, terwijl de microbiologische kwaliteit op niveau moest blijven. Benjamin, Accountmanager Food & Beverage bij Ecolab: “Het was een ander proces dan dat we gewend waren. Er was geen standaard projectmatig “omzettingsplan”, we hebben moeten werken met tijdelijke installaties en bypasses in het systeem. Dankzij de korte lijnen tussen onze teams en de flexibele houding van de engineers van LCS konden wij alles relatief snel omzetten naar een nieuwe installatie. We moeten daarbij niet vergeten dat dit een van de allergrootste wasinstallaties is binnen Europa.” Ruud, Manager Operations bij LCS: “We zagen deze overgang als een obstakel, een heet hangijzer. Ecolab heeft deze uitdagingen uiterst professioneel benaderd. Hierdoor is de overgang geruisloos verlopen en de kwaliteit altijd op gewenst niveau gebleven. Dit bleek de start voor een intensievere samenwerking. Je gaat sparren en nadenken waar je elkaar nog meer kunt versterken.”

Betrouwbaar en transparant

Een tijdelijke oplossing om de reinigingsvraagstukken op te vangen werd uiteindelijk succesvol een permanente oplossing. LCS is daarin verzekerd van een betrouwbare doseerinstallatie, een transparante facturatie en een voorraad die altijd is aangevuld. 

Ruud: “Zij hebben dat proces goed ingesteld en bewaken het sindsdien. Dat levert voor LCS betrouwbaarheid en zekerheid op. Zij blijven monitoren en bij afwijkingen reageren ze meteen. Zij maken het mogelijk om onze focus volledig te houden op het uitvoeren van ons proces. Wij worden als dienstverlener daarmee in feite zelf ontzorgd.”

Succesvolle samenwerking

In de huidige, continue fase verloopt de samenwerking op de vloer bij Royal FloraHolland zeer goed. Dat komt mede doordat de werkzaamheden van beide partijen overlap kennen. Benjamin: “Door het hoge kennisniveau binnen LCS gaan afstemmingen van een leien dakje. Het enorme voordeel aan deze samenwerking is dat onze mensen en de mensen van LCS sterk zijn in de directe communicatie. We hebben veel contact met de mensen op de vloer en onze engineers praten met de engineers van LCS. Van begin af aan is er veel meer sprake van een partnership dan een klant-leverancier relatie. Samen kijken we naar de volgende kansen en altijd met het oog op duurzaamheid. We zitten tenslotte ook samen in deze wedstrijd.”

Toekomst

Op dit moment leggen Ecolab en LCS hun gezamenlijke doelen naast elkaar en wordt er concreet gekeken naar een samenwerking waarbij de twee bedrijven elkaar verder kunnen versterken. Daarin zijn duurzaamheid en toegevoegde waarde de hoofdpijlers. Met onderzoeken, field-trials en testen in het verschiet, is het bijvoorbeeld mogelijk om met minder (sterke) chemie gelijke of zelfs betere resultaten te behalen. En met het delen van data kunnen wij (Ecolab) al voorspellen hoe onze forecast eruit komt te zien, om verspilling van grondstoffen tegen te gaan. Ruud: “Onderzoek, daar gaan we ons sterk mee bezighouden. Samen met Ecolab verwachten we daar ver mee te komen in de toekomst. We kunnen zeker nog genoeg van elkaar leren.” Benjamin: “Wij zijn zeer tevreden met deze samenwerking. Met deze aanpak zorgen wij samen ervoor dat we in de toekomst nog veel succesvolle projecten tegemoet gaan.”