LCS onderzoekt kansen voor Syngenta

Syngenta is een internationaal opererende organisatie en een grote speler in gewasbeschermingsmiddelen, zaden en innovatieve oplossingen voor plantentelers. Syngenta de Lier in Nederland focust zich op het kweken van jonge plantjes van hoogwaardige kwaliteit en mooie planten en bloemen voor de sierteelt. Om de kwaliteit van deze producten hoog te houden, is een gestroomlijnd intern en extern proces essentieel. 

Het was dan ook een logische stap om LCS te benaderen met de vraag hoe de reinigingsmethode van alle herbruikbare productdragers (trays) kon worden geoptimaliseerd. Aansluitend stelde LCS een gedetailleerd onderzoek in naar het reinigingsproces en de logistieke processen rondom deze trays. Het resultaat was uitgebreid advies dat bijdraagt aan de kwaliteit van de besluitvorming rondom de reiniging van de trays.

 

Meebewegen

Bij het kweken van planten en gewassen komen tegenwoordig strenge hygiëne eisen kijken. Syngenta de Lier maakt voor het zaaien en stek steken van jonge plantjes gebruik van eigen trays.(X-tray) Deze trays worden niet alleen in eigen teelt omgeving ingezet; ook het transport naar klanten vindt plaats middels deze trays. Om kruisbesmettingen te voorkomen dienen deze trays ten alle tijden goed gereinigd te zijn, zodat virussen en bacteriën geen schijn van kans hebben. Om grondige desinfectie te garanderen, heeft Syngenta een industriële waslijn in gebruik. 

Echter, de markt blijft continu in beweging en Syngenta innoveert mee. De introductie van een nieuw type tray (X-carrier) binnen deze waslijn zorgde voor de doorslag; er was een nieuwe aanpak nodig. Daarop ging Syngenta de Lier kijken wat ze konden doen om hun processen nóg beter en efficiënter te laten draaien. En daar kwam meer bij kijken dan ‘alleen’ een nieuwe wasinstallatie; er waren veel vragen en het was een complexe situatie. LCS werd ingeschakeld om samen met Syngenta onderzoek te verrichten naar de beste maatwerkoplossing.

Het vraagstuk

Marco, productieleider binnen Syngenta de Lier: “De vraag was: kan het beter? We wilden meteen in het diepe duiken. Toen kwam ik met Jan van Hoef in contact. Hij gaf aan dat LCS middels een onderzoek, een vrijblijvend advies uit kon brengen. Er speelden verschillende belangen mee en het was fijn dat een onafhankelijke partij mee wilde kijken.” Er lag een vraagstuk maar dat was nog niet eenduidig. Het huidige proces werd door LCS tegen het licht gehouden. Daarbij werd Syngenta getriggerd om na te denken over wat van belangrijk is in en rondom de reiniging van de trays.

 

Het onderzoek

In de startfase werd de opdracht en vraag vanuit Syngenta duidelijk gedefiniëerd. Aansluitend was het belangrijk om alle nodige data te verzamelen om een complete analyse uit te kunnen voeren. Drie scenario’s zijn daarbij nauwkeurig geanalyseerd:

  1. Wat zijn de kansen en mogelijkheden van een nieuwe waslijn?
  2. Wat zijn de kansen en mogelijkheden van het leasen van een waslijn?
  3. Wat zijn de kansen en mogelijkheden van in-house dienstverlening van LCS?

Het verzamelen van de data om tot een conclusie te komen vroeg om een intensieve samenwerking tussen Syngenta en LCS. Uit deze analyse kwam een conclusie in de vorm van een rapport inclusief een vrijblijvend advies. Ruud, manager operations van LCS: “Het mooie aan het vrijblijvende is dat je de kans krijgt elkaar te leren kennen zonder verplichtingen.”

De ervaring van Syngenta

Marco de Groot: “Door de kennis en kunde van LCS werden er vragen gesteld waar je zelf nog niet aan hebt gedacht. Daardoor kom je verder en ga je stappen maken. Dat vind ik absoluut de meerwaarde. En inderdaad ook het vrijblijvende en niet meteen op de verkopers stoel maar ernaast zitten en kijken wat we nodig hebben en van daaruit doeltreffend hulp bieden. Dat hebben wij als zeer prettig ervaren.”