Eliminatie van storingen in onze waslijnen 

11 april 2022

Voor zijn opleiding Logistics Management aan Fontys hogeschool heeft Tom van Dijk bij LCS zijn afstudeerproject mogen afronden met een bijzondere prestatie. Zijn onderzoek naar het verbeteren van de te lage beschikbaarheid van de wasinstallatie bij Royal FloraHolland in Aalsmeer heeft namelijk zulke mooie resultaten opgeleverd dat we er actief mee aan de slag gaan. Met het doorvoeren van de oplossingen die uit het onderzoek en aanbevelingen van Tom kwamen, is de prognose dat de wasinstallatie na twee maanden nagenoeg vrij zou moeten zijn van storingen door afwijkingen in de aanvoer. Het resultaat? Tot wel 10% meer schone bloemenemmers per week!

Oorzaak en oplossingen 

We streven er continu naar om de beschikbaarheid van onze wasinstallaties op een hoog niveau te houden. Storingen kunnen op ieder moment van de dag plaatsvinden en hebben verschillende oorzaken. Het afstudeeronderzoek heeft de focus gelegd op storingen door afwijkingen in de aanvoer. Wanneer er bijvoorbeeld grote stukken plastic in een tandwiel terecht komen, dan staat de machine enige tijd stil en kan de machine soms zelfs beschadigd raken. Dit zorgt voor een lagere beschikbaarheid, wat op zijn beurt weer zorgt lagere output en hogere kosten.

Middels oriëntatie op locatie en intensieve dataverzameling heeft Tom in zijn onderzoek de èchte oorzaak voor stilstand van de wasinstallatie blootgelegd en bepaald wat de impact van deze storingen is. Aan de hand van deze data heeft hij mogelijke oplossingen onderzocht.

Controlemoment

Eén van de oplossingen om het wasproces te optimaliseren, is controle door chauffeurs die spullen aanvoeren. Zij controleren de veilingkarren voordat ze wasserij binnenkomen op zes verschillende afwijkingen: vervuiling in de bovenste laag van de emmers, grove stukken plastic, afwijkende karren, resten op en aan de karren en of de emmers juist geformeerd op de kar staan. Deze handelingen nemen voor de chauffeur slechts enkele minuten in beslag en het hebben, mits goed uitgevoerd, al meteen groot effect op de stilstandtijden van de installatie.

 

Afwijkende karren

Naast het verwijderen van grof vuil, is het verbeteren van de algemene staat van de karren een grote factor in de oplossing. De karren waar de emmers op staan, lopen namelijk parallel aan de wasinstallatie waarna een grijper de karren ontlaadt. Echter, als er uitstekende delen zijn of als de kar scheef is, dan vallen de emmers er mogelijk uit. Dit zorgt voor stilstand. Om dit te voorkomen is het essentieel dat karren die afwijken niet in het wasproces terecht komen én regelmatig gecontroleerd en hersteld worden. Dit wordt mede bereikt met controlemoment van de karren

Camera detectie 

Tenslotte kwam camera detectie naar voren in het onderzoek als mogelijke oplossing voor het bestrijden van vervuiling in emmers . Zo’n idee lag al langer op de plank bij LCS, echter dankzij de uitkomsten van het onderzoek van Tom, zijn we van start gegaan met een pilot. Samen met Vision Partners zijn wij momenteel bezig met de implementatie van vuildetectie op basis van kleurencamera’s en 3D-camera’s. Door middel van een pusher worden emmers die té vervuild zijn uitgestoten. 

De combinatie tussen het controle moment en het Vision systeem zorgt ervoor dat nagenoeg alle afwijkende karren en vervuilde emmers vroegtijdig uit het proces gefilterd. 

Wat zijn de resultaten?

Terwijl de eerste resultaten zichtbaar worden, is Tom momenteel bezig met het monitoren en controleren van de geïmplementeerde oplossingen. Hoewel we af en toe nog aanlopen tegen onvoorziene zaken, is het balletje zeker aan het rollen. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van Royal FloraHolland en LCS is er inmiddels al stevige vooruitgang geboekt!

Zo zijn er steeds minder storingen en is het eerste gedeelte van Vision systeem actief. Door al deze acties is de prognose dat de wasinstallatie over ongeveer twee maanden vrij zou moeten zijn van storingen door afval. Hierdoor wordt het mogelijk om wekelijks maar liefst 10% meer emmers te kunnen wassen. En last but not least: wij zijn blij dat wij Tom mogen verwelkomen in ons team als Logistics Engineer!

De 4 voordelen van LCS

 

  • Betaal marktconform per gewassen eenheid, zonder verrassingen achteraf
  • Wij bieden de garantie van kwalitatief hoge output met grote volumes voor jouw klanten
  • Breng logistieke en wasprocessen onder bij één professionele partner met kennis en ervaring
  • En verbeter de wereld met onze circulaire aanpak

Meer informatie?

Wil je meer informatie over LCS? Of wilt je direct een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen je graag.